sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs inspektora nadzoru terenów zieleni 2019


KURS INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI

18  listopada  2019 r.   do  6 grudnia  2019 r.   Warszawa


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa organizuje Kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni / Doskonalenie w zakresie Kierowania  Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni/.

Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego.                                                            

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia i stażu pracy w terenach zieleni: 

 • mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu   - 3 lata pracy w terenach zieleni (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)
 • mgr inż. ogrodnik  i  inż. ogrodnik -  3 lata pracy w terenach zieleni technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu -  8 lat pracy w terenach zieleni
 • osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych  (leśnym, rolniczym, ochrony środowiska) - minimum  5 lat pracy w terenach zieleni

Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.


Prosimy o przysłanie  na nasz adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wypełnionej karty zgłoszenia na kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni 

 • kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego,
 • kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni,
 • kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.

Termin trwania kursu


 • I  sesja    od  18 listopada   do  23 listopada 2019 r.
 • II sesja    od  02 grudnia   do   06 grudnia  2019 r.

Miejsce kursu


Warszawski Dom Technika ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa


Planowany czas trwania zajęć


79 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym.


Koszt uczestnictwa


3900,00 zł netto/brutto Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : materiały szkoleniowe,  przeprowadzenie egzaminu, serwis kawowy i koszt  zakończenia kursu połączonego z wydaniem zaświadczeń i uroczystym obiadem.

Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKOBP Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2019” Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1.000,00 zł powinna być wniesiona do 22  października 2019 r. a ostatnia do 28 listopada 2019 r.

Nie wniesienie pełnej opłaty za kurs skutkuje wstrzymaniem wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.


Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 22 października  2019 r.


Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO pod numerem telefonu  22 827-02-61 we wtorki  i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00


Podajemy nasz  adres   e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Program kursu:


 1. Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego planowania , projektowania i wykonawstwa wraz z oceną  ekologicznych, klimatycznych, społecznych i ekonomicznych kosztów
 2. Specyficzne cechy robót zakresie realizacji zieleni, wymagania jakościowe ( standardy) w zakresie terenów zieleni. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 3. Przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni, ochroną środowiska oraz ochroną zabytkowych terenów zieleni.
 4. Przepisy prawne związane z zamówieniami publicznymi dla utrzymania i urządzania terenów zieleni.
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 6. Podstawy merytoryczne nowej metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych.

Kierunki innowacyjności w gospodarowaniu drzewostanem miasta. Rozwiązania techniczne wprowadzania drzewostanu na tereny zurbanizowane i ogólne zasady pielęgnacji nowych nasadzeń oraz starodrzewia.


 1. Dobór i zalecenia jakościowe materiału roślinnego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni.
 2. Zasady zakładania i pielęgnacji trawników, nowe technologie.
 3. Zieleń na sztucznych podłożach (zielone dachy)-technologie zakładania i pielęgnacji.

10.  Ocena prawidłowości wykonania robót przy pielęgnacji terenów zieleni.

11.  Place zabaw-powstawanie i eksploatacja.

12.  Rola i zakres działania Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

13.  Status prawny i pozycja zawodowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

14.  Formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji ( w tym dokumentacje projektowe, kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

15.  Istotne elementy umowy na  sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

16.  Odbiory robót, okres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.

17.  Ogólne zasady sporządzania dokumentacji kosztorysowej.

18.  Odpowiedzialność  karna, zawodowa i finansowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

19.  Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami.

20.  Współczesne poglądy na temat pielęgnacji drzew starszych.Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych lub w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników kurs może zostać odwołany.  W przypadku odwołania Strona Zamawiająca  otrzyma zwrot wpłaconej na konto Organizatora kwoty. Organizator zastrzega również, że w przypadku rezygnacji Uczestnika  z kursu tuż przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego  trwania na pisemne wystąpienie  zwracamy część wniesionej opłaty pomniejszonej o poniesione przez nas koszty.


Zgłoszenie karta uczestnika

 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie